Yhteishankintakoulutukset

Työvoimakoulutuksena toteutettava yhteishankintakoulutus on yritykselle räätälöityä aikuiskoulutusta, jonka yritys ja työ- ja elinkeinohallinto suunnittelevat ja rahoittavat yhdessä. Koulutustarpeet ja sisältö suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa huomioiden työntekijöiden osaamistaso.
TäsmäKoulutus on työssä olevan henkilöstön räätälöityä osaamisen päivittämistä. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Työssä olevien kouluttaminen on mahdollista tilanteessa, jossa yrityksessä on tapahtumassa teknologisia tai toiminnallisia muutoksia, jotka edellyttävät henkilöstön osaamisen päivittämistä. Koulutuksen tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia.

Työnantajan maksuosuus on 30-50% koulutuksen kokonaishinnasta.

Lisätietoa osoitteesta: Ely-keskus TäsmäKoulutus
Lisätietoa osoitteesta: Te-palvelut TäsmäKoulutus
RekryKoulutus sopii tilanteeseen, jossa työnantaja tai usean työnantajan ryhmä tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole ilman koulutusta saatavilla. RekryKoulutus räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin ja kestoltaan se on pääsääntöisesti 3–9 kuukautta. Koulutus antaa opiskelijoille valmiuksia valittuun ammattiin tai työtehtävään ja se voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa. Koulutettavat saavat koulutuksen ajalta työvoimakoulutuksen taloudellisia etuuksia, joten koulutuksen aikana työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta. Toteutamme RekryKoulutuksia myös henkilöstövuokrausyrityksien kanssa, jossa työnantajavelvoitteet hoitaa henkilöstövuokrausyritys!

Työnantajan maksuosuus on 30% koulutuksen kokonaishinnasta.

Lisätietoa osoitteesta: Ely-keskus RekryKoulutus
Lisätietoa osoitteesta: Te-palvelut RekryKoulutus
MuutosKoulutusta voidaan hyödyntää tilanteessa, jossa yritys joutuu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanomaan henkilöstöään. MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. MuutosKoulutus sopii myös julkisen sektorin työnantajille. Tyypillisesti koulutuksen osallistujat sijoittuvat muiden työnantajien tehtäviin tai omaan yritystoimintaan.

Työnantajan maksuosuus on 20% koulutuksen kokonaishinnasta.

Lisätietoa osoitteesta: Ely-keskus MuutosKoulutus
Lisätietoa osoitteesta: Te-palvelut Muutoskoulutus